Skontaktuj się z nami


* pole wymagane

Regulamin konkursu – 500 lajków

Regulami konkursu:

 1. Konkurs trwa od 18.09.2015 do 05.10 2015 włącznie.
 2. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
  – Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  – Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.
  – Udostępnie wpisu: na swoje tablicy
  – Polubienie Fanpage ITvip: https://www.facebook.com/ITvippl
  – Zapisanie się na newsletter ITvip: www.itvip.pl/blog
 4.  Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.
 5. W konkursie można wziąć udział tylko raz.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych od daty jego zakończenia.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi w konkursowym poście na facebookowym profilu ITvip, lub przesłanie odpowiedzi w formie maila do organizatora. Zwycięzca zostanie wybrany spośród uczestników, którzy udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie otwarte. Decyzja komisji jest ostateczna.
 8. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać swoje dane (adres zamieszkania, adres e-mail) na wskazany przez organizatora adres e-mail.W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.
 9. Nagroda nie podlega wymianie na inną, a w szczególności na jej ekwiwalent pieniężny.
 10. Wysyłka nagrody odbędzie się w terminie do 14 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do organizatora
 11. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 12. Nagroda w postaci dwuletniego ubezpieczenia komputera: organizator przez dwa lata zobowiązuje się do maksymalnie ośmiu darmowych napraw uszkodzeń będących i nie będących wynikiem winy użytkownika (czyli zwycięzcy konkursu). Darmowe naprawy obejmują zarówno uszkodzenia fizyczne, jak i konserwację systemu. Nie obejmują jednak kosztu samych podzespołów potrzebnych do wykonania naprawy oraz kosztów transportu komputera do serwisu, do którego zwycięzca jest zobowiązany dostarczyć sprzęt osobiście, lub kurierem.
 13. Nagroda w postaci bonu na kwotę 200zł na usługi ITvip, tak jak w przypadku poprzedniej, obejmuje cenę usług, nie zaś ewentualnych podzespołów potrzebnych do wykonania usługi. Przykładową sytuacją jest: zwycięzca nagrody jest w sytuacji, w której uszkodzeniu uległ dysk twardy w jego komputerze. ITvip w tym przypadku zobowiązuje się do darmowej wymiany dysku i darmowej instalacji systemu operacyjnego – zwycięzca ponosi jedynie koszt nośnika danych. Zwycięzca nie jest zobowiązany do dostarczenia do biura ITvip podzespołów, jedynie samego komputera.
 14. Komisja w składzie: trzech pracowników firmy ITvip, wybiorą z pośród wszystkich nadesłanych poprawnych zgłoszeń, przewidzianą ilość użytkowników zgodną z ilością miejsc premiowanych nagrodą.
 15. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip