Skontaktuj się z nami


* pole wymagane

Odzyskiwanie danych

Jeśli przypadkowo skasowałeś dane z dysku, straciłeś je w wyniku awarii komputera (np. podczas burzy) albo usunął je celowo zwolniony właśnie pracownik – nie martw się, dane można odzyskać. Oferujemy odzyskiwanie danych utraconych w wyniku skasowania, błędów oprogramowania, ataków wirusowych, przerw w dostawie prądu, skoków napięcia, ale także w wyniku uszkodzenia mechanicznego nośnika danych (płyty CD/DVD, twardego dysku). Usunięte dane można odzyskać w 70-95% – z taką skutecznością pracują nasi specjaliści od odzyskiwania danych. Podczas przywracania utraconych plików i folderów gwarantujemy zachowanie pełnej poufności odzyskiwanych danych, a więc możesz być całkowicie spokojny o ich bezpieczeństwo.

Pamiętaj, po utracie danych nie korzystaj z urządzenia! Zwiększa to szanse na odzyskanie wszystkich plików.

ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip
ITvip